Sự khác biệt giữa “kennen” và “wissen”

Sự khác biệt giữa “kennen” và “wissen”

Trong tiếng Đức, chúng ta thường xuyên bắt gặp hai từ “kennen” và “wissen”. Hai từ này đều có nghĩa là “biết”, tuy nhiên hai từ này lại không được dùng như nhau trong các hoàn cảnh. Vậy khi nào dùng “kennen”, khi nào dùng”wissen”?

Cùng GermanLab tìm hiểu về hai từ này nhé!

KENNEN

Kennen + Nomen/Pronomen

Kennen được sử dụng khi nói về địa điểm, người, vật hoặc một cái gì đó trừu tượng. Thông thường, “kennen” sẽ đi cùng một đại từ hoặc danh từ.

Ví dụ:

Ich kenne sie.

(Tôi biết cô ấy)

Wir kennen einen guten Auto-Mechaniker.

(Chúng tôi biết một thợ sửa xe ô tô giỏi)

Kennst du das Oktoberfest?

(Bạn có biết Oktoberfest không?)

Anna kennt diesen Film.

(Anna biết bộ phim này)

WISSEN

Wissen + Nebensatz

Wissen được sử dụng khi nói về một thông tin hay sự kiện chi tiết hoặc trong trường hợp sử dụng câu phụ.

z.B: Wir wissen ihre Telefonnummer.

(Chúng tôi biết số điện thoại cô ấy)

Ich weiß nicht, wo der Supermarkt ist.

(Tôi không biết siêu thị ở đâu)

Wir wissen das.

(Chúng tôi biết điều này)

Weißt du, wie ich zur U-Bahn komme?

(Bạn có biết cách đi đến U-Bahn không?)

???? Lưu ý:

Ich kenne Hamburg (Tức là bạn biết rất rõ, thông thạo về thành phố Hamburg)

Ich weiß Hamburg (nhưng ở câu này, bạn chỉ biết về thành phố Hamburg trước đó qua lời kể, phim ảnh, internet,… nhưng chưa từng tới đó)

NẾU BẠN THẤY THÚ VỊ, CÓ THỂ ĐỌC THÊM: REDEPARTIKELN – NÓI TIẾNG ĐỨC NHƯ NGƯỜI BẢN ĐỊAỌN NGÀNH GÌ?    Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

    Bước 1