Khóa học

Khóa học

Khóa học

Lộ trình học tập

Các khóa A1 tiếng Đức từ A1 đến B1 thường kéo dài 2 tháng đến 2 tháng rưỡi mỗi khóa.

Giáo trình chuẩn Đức và được chú trọng vào các 4 kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng nói để hỗ trợ học viên trong quá trình học tiếng Đức. 

Ngoài ra các nội dung giảng dạy sẽ được cập nhật thường xuyên để phù hợp với các kì thi B1 TELC và Goethe

Các khóa học chính

Hệ thống các khóa học chính của GermanLab được chia ra làm 4 trình độ với đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc viết

Ngoài ra còn các lớp trợ giảng và nghe nói song hành để hỗ trợ các bạn học tập và tiếp thu bài giảng dễ dàng hơn