"Nằm lòng" quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Đức

"Nằm lòng" quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Đức
"Nằm lòng" quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Đức
06/02/2023

Trung tâm GermanLab

"Nằm lòng" quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Đức

 1. Trọng âm không rơi vào âm tiết chứa “e” ở cuối câu

z.B: ‘Guten, ‘Morgen

 1. Ở những từ tiếng Đức có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào gốc động từ hoặc âm tiết đầu tiên

z.B: ‘Schule, ‘kommen, ‘schlafen

 1. Trọng âm sẽ không rơi vào các tiền tố không tách như: be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-.

z.B: be’kommen, er’holen, ver’abschieden

 1. Ở nhiều các từ có tiền tố “miss-”, trọng âm thường rơi vào tiền tố nếu đó là danh từ, nếu là động từ thì trọng âm sẽ không rơi vào tiền tố “miss”

z.B: ‘Misstrauen, miss’trauen, ‘Missfallen, miss’fallen

 1. Ở các động từ tách, trọng âm nằm ở tiền tố

z.B: ‘mitkommen, ‘Vorbereitung, ‘Abteil

 1. Ở các động từ không tách, trọng âm nằm ở gốc động từ

z.B: wieder’holen, über’holen

 1. Ở danh từ ghép, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên

z.B: ‘Sprachunterricht, ‘Haltestelle

 1. Ở các dãy kí tự, trọng âm nằm ở chữ cuối cùng

z.B: US’A, W’C

 1. Ở các tiền tố chứa “un-”, trọng âm rơi vào chính tiền tố đó

z.B: ‘untreu, ge’kocht - ‘ungekocht

 1. Ở các từ chứa phụ tố: ur-, -ei và -ieren; trọng âm được nhấn vào những phụ tố này

z.B: ‘Ursache, stud’ieren, Poli’zei

 1. Hầu hết các từ mượn được nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng hoặc gần cuối

z.B: Ene’gie, Mu’seum, interes’sant

 1. Lưu ý một số từ nhấn sai trọng âm dẫn đến thay đổi nghĩa:

z.B: ‘modern: thối rữa, mục nát, mo’dern: hiện đại

‘Kon­s­tanz: một thành phố của nước Đức, Kon­’s­tanz: tính bất biến, không đổi

Hero’in: bạch phiến, He’roin: nữ anh hùng

‘durchkämmen: chải tóc, durch’kämmen: tìm kiếm kỹ lưỡng và có hệ thống

GermanLab mong biết viết giúp bạn có thêm nhiều mẹo học tiếng Đức hiệu quả. Ngoài ra, chúng mình đang liên tục mở rất nhiều khóa học tiếng Đức với đủ các trình độ phù hợp với mọi lứa tuổi, bạn có thể tìm hiểu thêm tại lịch khai giảng hoặc liên hệ chúng mình để biết thêm thông tin chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ø  Hotline: 0978848413

Ø  Fanpage Fb: Trung tâm tiếng Đức GermanLab

Ø  Địa chỉ: Số 3 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà NộiViết bình luận

Các trường bắt buộc được đánh dấu *