tiếng Đức A1

tiếng Đức A1

tiếng Đức A1

Gợi ý các cách đọc giờ trong tiếng Đức chuẩn như người bản xứ

Gợi ý các cách đọc giờ trong tiếng Đức chuẩn như người bản xứ

Cách đọc giờ là một chủ đề quen thuộc và thường bắt gặp trong thời gian học A1 tiếng Đức. Tuy nhiên, kiến thức cơ bản này…

Các mẫu câu giao tiếp cơ bản tiếng Đức A1 không nên bỏ qua!

Các mẫu câu giao tiếp cơ bản tiếng Đức A1 không nên bỏ qua!

Với những ai đang có nhu cầu sinh sống tạm thời và du lịch tại Đức thì việc nắm vững một lượng từ vựng cũng như một lượng mẫu câu…