LỊCH HỌC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A1 B2
Người mới bắt đầu
Trình độ trung cấp
Trình độ nâng cao
GIAO TIẾP ÔN THI B1 B2
Khóa học nghe nói
Khóa học đọc viết
Khóa học dự bị đại học
Lịch Học

** Miễn phí hai buổi học thử đầu tiên

** Tất cả các khóa học của GermanLab từ A1-A2-B1 đều đã bao gồm thời gian chuẩn bị và luyện thi để lấy chứng chỉ.

** Hai khóa học cơ bản A1 và A2 sẽ không chia thành những khóa nhỏ.

** B1 và B2 cho lớp thường sẽ chia thành hai giai đoạn.

** Vào đây để xem các khuyến mãi của GermanLab

Loại khóa Khóa học Thời gian học Ngày học Giờ học Học phí
Chiều (Cấp Tốc)
A2 Thứ 2 - Thứ 6 25/10/2021 13h30-16h45 9 triệu
A1 Thứ 2 - Thứ 6 15/9/2021 13h30-16h45 9 triệu
A1 Thứ 2 - Thứ 6 22/11/2021 13h30-16h45 9 triệu
Chiều (Tiêu chuẩn)
C1.2 Thứ 7, CN 27/11/2021 14h30 - 17h 9 triệu
C1.2 Thứ 7, CN 27/11/2021 17h30 - 20h 9 triệu
Sáng (Cấp Tốc)
B1 Thứ 2 - Thứ 6 15/11/2021 8h30-11h45 10 triệu
A1 Thứ 2 - Thứ 6 4/10/2021 8h30-11h45 9 triệu
Sáng (Tiêu chuẩn)
B2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 3/11/2021 8h30-11h45 12 triệu
Tối (Tiêu chuẩn)
A2 online Thứ 5, thứ 7 và chủ nhật 25/11/2021 18h30-21h 8 triệu
A1 Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5 8/11/2021 18h30-21h 8 triệu