Lịch Học

** Miễn phí hai buổi học thử đầu tiên

** Tất cả các khóa học của GermanLab từ A1-A2-B1 đều đã bao gồm thời gian chuẩn bị và luyện thi để lấy chứng chỉ.

** Hai khóa học cơ bản A1 và A2 sẽ không chia thành những khóa nhỏ.

** B1 và B2 cho lớp thường sẽ chia thành hai giai đoạn.

** Vào đây để xem các khuyến mãi của GermanLab

Loại khóa

Khóa học

Thời gian học

Ngày khai giảng

Giờ học

Sáng (Cấp Tốc)

Tháng 9

A1.2

Thứ 2 - Thứ 6

27.09.2022

8h30-11h45

Tháng 10

A1

Thứ 2 - Thứ 6

12.10.2022

8h30-11h45

Tháng 10

A1.2

Thứ 2 - Thứ 6

10.10.2022

8h30-11h45

Tháng 10

A1.2

Thứ 2 - Thứ 6

13.10.2022

8h30-11h45

Tháng 10

A2

Thứ 2 - Thứ 6

24.10.2022

8h30-11h45

Tháng 10

A2.2

Thứ 2 - Thứ 6

13.10.2022

8h30-11h45

Tháng 10

Ôn thi B1

T2, T3, T5, T6

10.10.2022

8h30-11h00

Chiều (Cấp Tốc)

Tháng 9

A1

Thứ 2 - Thứ 6

26.09.2022

13h30-16h45

Tháng 9

A2

Thứ 2 - Thứ 6

27.09.2022

13h30-16h45

Tháng 10

A2

Thứ 2 - Thứ 6

03.10.2022

13h30-16h45

Tháng 10

A2.2

Thứ 2 - Thứ 6

13.10.2022

13h30-16h45

Tháng 10

A2.2

Thứ 2 - Thứ 6

24.10.2022

13h30-16h45

Tháng 10

B1.2

Thứ 2 - Thứ 6

25.10.2022

Thứ 2 - Thứ 6

Tối (Tiêu chuẩn)

Tháng 10

A1.2

Thứ 2,4,5

21.10.2022

18h15-20h45

Tháng 10

A2

Thứ 3,4,6

25.10.2022

18h15-20h45

Tháng 11

B1

Thứ 3,4,6

29.11.2022

18h15-20h45

    Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

    Bước 1