Lịch Học

** Miễn phí hai buổi học thử đầu tiên

** Tất cả các khóa học của GermanLab từ A1-A2-B1 đều đã bao gồm thời gian chuẩn bị và luyện thi để lấy chứng chỉ.

** Hai khóa học cơ bản A1 và A2 sẽ không chia thành những khóa nhỏ.

** B1 và B2 cho lớp thường sẽ chia thành hai giai đoạn.

** Vào đây để xem các khuyến mãi của GermanLab

Loại khóa

Khóa học

Thời gian học

Ngày khai giảng

Giờ học

Sáng (Cấp Tốc)

Tháng 8

A1

Thứ 2 - Thứ 6

17.08.2022

8h30-11h45

Tháng 8

B1

Thứ 2 - Thứ 6

01.08.2022

8h30-11h45

Tháng 8

Ôn thi B1 TELC

T2, T3, T5, T6

25.08.2022

8h30-11h00

Tháng 8

Ôn thi B1 Goethe

T2, T3, T5, T6

25.08.2022

8h30-11h00

Tháng 9

A1

Thứ 2 - Thứ 6

07.09.2022

8h30-11h45

Tháng 9

A1

Thứ 2 - Thứ 6

21.09.2022

8h30-11h45

Tháng 9

A2

Thứ 2 - Thứ 6

12.09.2022

8h30-11h45

Tháng 9

Ôn thi B1

T2, T3, T5, T6

12.09.2022

8h30-11h00

Chiều (Cấp Tốc)

Tháng 8

A1

Thứ 2 - Thứ 6

03.08.2022

13h30-16h45

Tháng 8

B1

Thứ 2 - Thứ 6

29.08.2022

13h30-16h45

Tháng 9

A2

Thứ 2 - Thứ 6

12.09.2022

13h30-16h45

Tháng 9

A2

Thứ 2 - Thứ 6

19.09.2022

13h30-16h45

Tháng 9

B1

Thứ 2 - Thứ 6

26.09.2022

13h30-16h45

Tối (Tiêu chuẩn)

Tháng 7

A1

Thứ 3,4,6

19.07.2022

18h15-20h45

Tháng 8

A2

Thứ 3,4,6

16.08.2022

18h15-20h45

    Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

    Bước 1