Lịch Học

** Miễn phí hai buổi học thử đầu tiên

** Tất cả các khóa học của GermanLab từ A1-A2-B1 đều đã bao gồm thời gian chuẩn bị và luyện thi để lấy chứng chỉ.

** Hai khóa học cơ bản A1 và A2 sẽ không chia thành những khóa nhỏ.

** B1 và B2 cho lớp thường sẽ chia thành hai giai đoạn.

** Vào đây để xem các khuyến mãi của GermanLab

Loại khóa

Khóa học

Thời gian học

Ngày khai giảng

Giờ học

Sáng (Cấp Tốc)

Tháng 12

A1

Thứ 2,3,5,6, chiều t4

14.12.2022

8h30-11h45

Tháng 12

A2

Thứ 2 - Thứ 6

26.12.2022

8h30-11h45

Tháng 12

A2.2

Thứ 2 - Thứ 6

06.12.2022

8h30-11h45

Tháng 12


A2.2

Thứ 2 - Thứ 6

13.12.2022

8h30-11h45

Tháng 12

B1

Thứ 2 - Thứ 6

26.12.2022

8h30-11h45

Tháng 12

B1.2

Thứ 2 - Thứ 6

17.12.2022

8h30-11h45

Tháng 12

B1+

Thứ 2, 4 ,6

07.12.2022

8h30-11h45

Chiều (Cấp Tốc)

Tháng 12

A1.2

Thứ 2 - Thứ 6

08.12.2022

13h30-16h45

Tháng 12

A2.2

Thứ 2 - Thứ 6

28.11.2022

13h30-16h45

Tháng 12

B1

Thứ 2 - Thứ 6

05.11.2022

13h30-16h45

Tháng 12

B1.2

Thứ 2 - Thứ 6

17.12.2022

13h30-16h45

Tối (Tiêu chuẩn)

Tháng 12

A1

Thứ 2,4,6

19.12.2022

18h30-21h00

Tháng 12

A1.2

Thứ 2,3,6

13.11.2022

18h30-21h00

Tháng 12

A2

Thứ 3,4,5

19.12.2022

18h30-21h00

Tháng 12

B1

Thứ 3,4,6

14.12.2022

18h30-21h00

    Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

    Bước 1