Lịch Học

** Miễn phí hai buổi học thử đầu tiên

** Tất cả các khóa học của GermanLab từ A1-A2-B1 đều đã bao gồm thời gian chuẩn bị và luyện thi để lấy chứng chỉ.

** Hai khóa học cơ bản A1 và A2 sẽ không chia thành những khóa nhỏ.

** B1 và B2 cho lớp thường sẽ chia thành hai giai đoạn.

** Vào đây để xem các khuyến mãi của GermanLab

Loại khóa

Khóa học

Thời gian học

Ngày khai giảng

Giờ học

Sáng (Cấp Tốc)


A1

Thứ 2 - Thứ 6

03.04.2023

8h30-11h45

A1.2

Thứ 2 - Thứ 6

13.03.2023

8h30-11h45

A2

Thứ 2 - Thứ 6

01.03.2023

8h30-11h45

B1

Thứ 2 - Thứ 6

13.03.2023

8h30-11h45

B1.2

Thứ 2 - Thứ 6

13.03.2023

8h30-11h45

Ôn thi B1

Thứ 2,4,6

20.03.2023

8h30-11h45

Ôn thi B1

Thứ 2,4,6

27.03.2023

8h30-11h45

B2

Thứ 2 - Thứ 5

21.03.2023

8h30-11h45

Chiều (Cấp Tốc)

A1

Thứ 2 - Thứ 6

08.03.2023

13h30-16h45

B1

Thứ 2 - Thứ 6

29.03.2023

13h30-16h45

B1.2

Thứ 2 - Thứ 6

20.03.2023

13h30-16h45

Tối (Tiêu chuẩn)

A1.2

Linh hoạt

03.03.2023

18h30-21h00

A2

Thứ 2,3,6

01.03.2023

18h30-21h00

A2

Thứ 2,4,5

20.03.2023

18h30-21h00

A2.2

Linh hoạt

02.03.2023

18h30-21h00

    Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

    Bước 1