Học từ vựng cùng GermanLab – 3.Woche : Studium

Học từ vựng cùng GermanLab – 3.Woche : Studium

Chuẩn bị một mùa thi mới lại đến rồi! Tuần này, GermanLab chúng mình sẽ cùng các bạn ôn lại một số từ vựng về chủ đề không-để-đâu-mà-lỡ-được: Studium nhé!

 

 

 • das Studium: sự đào tạo/ học tập 
 • das Fernstudium: đào tạo từ xa 
 • das Auslandsstudium: học tập ở nước ngoài 
 • die Hochschule, -n: trường cao đẳng 
 • die Fachrichtung, -en: ngành học 
 • die Fakultät, -en: khoa 
 • die Ausbildung: đào tạo nghề 
 • der Student, -en
  die Studentin, -nen
  der/die Studierende, -n:
  sinh viên
 • das Studentenwohnheim, -e: ký túc xá 
 • der Studentenausweis: thẻ sinh viên 
 • der Campus: khuôn viên 
 • die Mensa: nhà ăn 
 • die Wissenschaft, -en: khoa học 
 • der Unterricht: tiết học 
 • die Lehrveranstaltung, -en: khóa học 
 • der Fernunterricht: đào tạo từ xa 
 • die Vorlesung, -en: bài giảng 
 • der Absolvent, -en
  die Absolventin, -nen: 
  sinh viên đã tốt nghiệp
 • das Studienfach
  die Studienfächer:
  môn học
 • die Studienzeit: khoảng thời gian học tập 
 • der Abschluss: tốt nghiệp
 • der Universitätsabschluss: bằng tốt nghiệp 
 • die Abschlussnote, -n: điểm tốt nghiệp 
 • das Fachwissen: chuyên môn 
 • der Leistungsnachweis, -e: bằng chứng nhận về hiệu suất 
 • das Zeugnis, -se: bằng chứng nhận 
 • das Studienjahr: năm học 
 • das Semester, – : học kỳ
 • die Semesterferienkỳ nghỉ cuối kì 
 • das Praktikum, -en: kỳ thực tập 
 • das Auslandspraktikum, -en: thực tập ở nước ngoài 
 • die Lebenshaltungskosten: chi phí sinh hoạt 
 • die Prüfung, -en: bài kiểm tra 
 • die Klausur,-en: kiểm tra cuối kì
 • die Aufnahmeprüfung: kì thi kiểm tra đầu vào 
 • die Abschlussprüfung: bài thi tốt nghiệp 
 • der Prüfer, – : giám khảo
 • das Seminar, -ebuổi hội thảo
 • das Stipendium, die Stipendien: học bổng 
 • der Aufenthalt: nơi cư trú
   
 • studieren: học 
 • anfangen: bắt đầu 
 • aufhören: dừng lại 
 • abbrechen: hủy bỏ 
 • absolvieren: hoàn thành 
 • lernen: học hỏi 
 • erwerben: thu được 
 • besuchen: thăm
 • erleben: trải nghiệm 
 • bestehen: đạt/qua môn
 • teilnehmen an: tham gia vào 
 • sich bewerben um: ứng tuyển vào 
 • sich einschreiben für: ghi danh cho 
 • sich konzentrieren auf: tập trung vào
   
 • ausgebildet: có học thức 
 • wichtig: quan trọng 
 • konkret: cụ thể
 • fertig: hoàn thành 
 • fleißig: siêng năng 
 • faul: lười biếng
   

 

– an der … Universität studieren: học đại học 

– im ersten /zweiten / dritten /… Semester sein: đang trong học kỳ đầu tiên/ hai/ ba/… 

– im Ausland studieren: du học 

– eine Ausbildung machen: học nghề 

– mit dem Studium anfangen:  

= das Studium aufnehmen: bắt đầu học 

– mit dem Studium aufhören: dừng học 

– das Studium abschliessen / absolvieren:  

= mit dem Studium fertig werden: tốt nghiệp/ hoàn thành việc học 

– das Studium abbrechen: bỏ học 

– relegiert werden: bị xuống hạng 

– die Lehrveranstaltungen besuchen: tham gia các khóa học 

– die Vorlesungen besuchen: tham dự các bài giảng 

– die Prüfung bestehen: vượt qua kỳ thi 

– ein Stipendium bekommen: nhận học bổng 

Tin liên quan   Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

   Bước 1