Ôn thi với GermanLab: Tổng hợp ngữ pháp A1

Ôn thi với GermanLab: Tổng hợp ngữ pháp A1

  Verbkonjugation: Chia Động từ Cấu tạo của Động từ: Verbstamm (gốc động từ) -en Ngôi “ich” bỏ -n. Ngôi “du” bỏ -en, thêm –st. Ngôi „er/sie/es/ihr“ bỏ -en, thêm –t. Ngôi „wir/Sie/sie“ giữ nguyên động từ. z.B: das Verb machen fahren haben kommen ich mache fahre habe komme du machst fährst hast kommst er/sie/es…

Những ngành học có cơ hội việc làm cao: Ngành Quản trị kinh doanh

Những ngành học có cơ hội việc làm cao: Ngành Quản trị kinh doanh

  1.   Tiêu chuẩn đầu vào. –         Để theo học quản trị kinh doanh, bạn cần có bằng tốt nghiệp phổ thông (Abitur) và giấy báo trúng tuyển của trường đại học ở Việt Nam mà bạn đăng kí. –         Hầu hết các khóa học quản…

Những ngành học có cơ hội việc làm cao: Ngành Báo chí và Truyền thông doanh nghiệp

Những ngành học có cơ hội việc làm cao: Ngành Báo chí và Truyền thông doanh nghiệp

  Quelle: https://duhocinec.com/ 1.    Tiêu chuẩn đầu vào. –         Để đủ điều kiện đăng ký học, bạn cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. –         Nếu chưa thi tốt nghiệp phổ thông thì có thể nộp bằng tốt nghiệp của trường cuối cùng mà…