6 CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC PHỔ BIẾN NHẤT

6 CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC PHỔ BIẾN NHẤT

1.    Các chứng chỉ của viện Goethe (Goethe-Institut)

         Viện Goethe là Tổ chức Văn hóa của Cộng hòa liên bang Đức hoạt động trên phạm vi toàn thế giới với mục đích truyền tải văn hóa Đức đến với mọi người qua các chương trình học tiếng và chương trình trao đổi văn hóa.

                        

Quelle: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/index.html

         Viện Goethe tổ chức dạy và thi tương ứng với các trình độ theo chuẩn chung Châu Âu và Ngôn ngữ (GER) theo các cấp độ từ A1 – C2.

         Cấu trúc bài thi của viện Goethe gồm 4 phần: nghe, viết, đọc và nói (thi theo cặp, theo nhóm hoặc riêng lẻ tùy theo từng trình độ).

         Ở Việt Nam, bạn có thể thi những chứng chỉ này tại Viện Goethe Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

2.    DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

         DSH là chứng chỉ do các trường đại học Đức tự tổ chức, chỉ có thể thi tại các trường đại học ở Đức và có giá trị với tất cả các trường Đại học tại Đức.

Quelle: https://giasupro.edu.vn

         Chứng chỉ DSH có tất cả 3 cấp độ (từ thấp đến cao):

• DSH 1: tương đương với trình độ B2.2 của Viện Goethe.

• DSH 2: tương đương với trình độ C1.1 của Viện Goethe.

• DSH 3: tương đương với trình độ C1.2 của Viện Goethe.

     Những sinh viên theo học chương trình Đại học hoặc Cao học tại Đức cần tối thiểu DSH 2, còn với các ngành y hoặc ngôn ngữ thì có thể là DSH 3.

         Cấu trúc bài thi DSH gồm 2 phần: thi nói và thi viết.

• Phần thi nói: Thí sinh sẽ phải nói về một chủ đề được phát trong vòng 15 phút.

• Phần thi viết gồm 4 phần: nghe, đọc, viết theo chủ đề và viết về lĩnh vực khoa học.

         Những trường hợp nên thi chứng chỉ DSH:

• Các bạn sinh viên đã hoàn thành nhiều hơn 2 năm học đại học tại Việt Nam và muốn sang Đức du học tiếp bậc đại học.

• Các bạn sinh viên muốn học bậc cao học bằng tiếng Đức thì cũng phải có chứng chỉ DSH.

 

  Các chứng chỉ có thể thay thế DSH2: TestDaF 4, DSD II, Festellungsprüfung và chứng nhận trình độ C2 của Viện Goethe.

 

3.    ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

         ÖSD là các chứng chỉ tiếng Đức của nước Áo Tương tự như các chứng chỉ của viện Goethe với các trình độ từ A1-C2 theo chuẩn chung Châu Âu về ngôn ngữ (GER). Các bài thi của ÖSD có độ khó tương tự như các bài thi của viện Goethe.

         Cấu trúc bài thi ÖSD gồm 4 phần: nghe, nói, đọc và viết.

Quelle: https://www.osd.at/en/

         Hiện nay chỉ có Khoa tiếng Đức của trường Đại học Hà Nội có tổ chức thi các chứng chỉ ÖSD.

 

4.    TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

         TestDaF là chứng chỉ chuyên dành cho các bạn học sinh nước ngoài muốn theo học Đại học hoặc Cao học tại Đức. TestDaF được tổ chức tập trung và thống nhất trên toàn cầu. Công tác ra đề và chấm thi được thực hiện bởi Viện TestDaF Hagen. Chứng chỉ TestDaF có giá trị với tất cả các trường đại học tại Đức.

Quelle: https://tauhaber.com

         Chứng chỉ TestDaF có các cấp độ (từ thấp đến cao):

• TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3): tương đương trình độ B2.1 -> B2.2.

• TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4): tương đương trình độ B2.2 -> C1.1.

• TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5): tương đương trình độ C1.1 -> C1.2.

         Những sinh viên theo học chương trình Đại học hoặc Cao học tại Đức cần tối thiểu TDN 4, còn với các ngành y hoặc ngôn ngữ thì có thể là TDN 5.

–     Cấu trúc bài thi TestDaF gồm 4 phần: nghe, nói, đọc và viết.

         Bạn có thể thi chứng chỉ TestDaF tại viện Goethe Hà Nội, viện Goethe TP. Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Việt-Đức Hà Nội.

 

5.    DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz)

         DSD là chứng chỉ tiếng Đức dành cho học sinh THPT đã học chính quy tiếng Đức do giáo viên tiếng Đức đã được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn về chương trình DSD giảng dạy.

 

Quelle: https://www.capirola.it

         Chứng chỉ DSD có 2 cấp độ (từ thấp đến cao):

• DSD I: tương đương với trình độ A2 -> B1.

• DSD II: tương đương với trình độ B2 -> C1.

         Những sinh viên theo học chương trình Đại học hoặc Cao học tại Đức cần chứng chỉ DSD II để đủ điều kiện theo học. Tuy nhiên không phải đại học nào tại Đức cũng chấp nhận chứng chỉ DSD, vậy nên bạn cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu chứng chỉ của ngôi trường bạn muốn theo học.

  •  Cấu trúc bài thi DSD gồm 3 phần: nghe, đọc và viết.

         Hiện tại, DSD chỉ được tổ chức học và thi tại THPT Chuyên Ngoại Ngữ và THPT Việt-Đức.

 

6.    TELC (The European Language Certificates)

         TELC là một công ty TNHH của Đức (trụ sở chính tại Frankfurt, Đức) nhằm kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn khung tham chiếu chung Châu Âu. Tất cả các bài thì của telc đều được dựa trên khung tham chiếu tiêu chuẩn chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR).

–     Cấu trúc thi telc gồm 2 phần: thi viết và thi nói.

• Phần thi viết gồm 4 phần: đọc hiểu, từ vựng-ngữ pháp, nghe hiểu và viết thư.

• Phần thi nói: các thí sinh sẽ được thi theo cặp với lượng thời gian tùy theo từng trình độ.

 

Quelle: https://www.giaoducquocte.vn

         Chứng chỉ TELC có 6 cấp độ (từ thấp đến cao):

• TELC German A1.

• TELC German A2.

• TELC German B1.

• TELC German B2.

• TELC German C1.    Đăng ký ngay chỉ với một vài bước đơn giản

    Bước 1