LỊCH HỌC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A1 B2
Người mới bắt đầu
Trình độ trung cấp
Trình độ nâng cao
GIAO TIẾP ÔN THI B1 B2
Khóa học nghe nói
Khóa học đọc viết
Khóa học dự bị đại học
Lịch Học

** Miễn phí hai buổi học thử đầu tiên

** Tất cả các khóa học của GermanLab từ A1-A2-B1 đều đã bao gồm thời gian chuẩn bị và luyện thi để lấy chứng chỉ.

** Hai khóa học cơ bản A1 và A2 sẽ không chia thành những khóa nhỏ.

** B1 và B2 cho lớp thường sẽ chia thành hai giai đoạn.

** Vào đây để xem các khuyến mãi của GermanLab

Loại khóa Khóa học Thời gian học Ngày học Giờ học
Chiều (Cấp Tốc)
A1 Thứ 2 - Thứ 6 2/8 13h30-16h45
A2 Thứ 2 - Thứ 6 25/10 13h30-16h45
Sáng (Cấp Tốc Online)
A1 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 4/10 8h30-11h45
A1 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 15/9 13h30-16h45
Sáng (Cấp Tốc)
B1 Thứ 2 - Thứ 6 22/7 8h30-11h45
A2 Thứ 2 - Thứ 6 13/9 8h30-11h45
Sáng (Tiêu chuẩn)
B2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 1/11 8h30-11h45
Tối (Tiêu chuẩn)
A1 3 buổi/tuần 25/10 18h30-21h
A2 Online Thứ 5, thứ 7 và chủ nhật 4/10 18h30-21h